Back to All Events

Vi er påbegyndt udskiftning af vandrør

Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed at vores vandrør i byen har tjent os godt. Men vi må se i øjnene at der er en grænse for hvor længe de gamle vandrør kan opfylde vores behov. 

Da det viser sig vandtrykket nogen steder i byen er så dårligt, at man næsten ikke kan fylde et glas op - må vi erkende tiden er kommet til udskiftning.

Så vi er gået igang med at udskifte de gamle vandrør.

Da vi jo lige har fået det flotte nye asfalt, som både ser pænt ud og gør køreturen gennem byen, det mere behagelig, har der lige været lidt spekulationer om hvordan vi skulle gribe det an.

Kommunen gjorde klart at vi ikke måtte grave i, eller bryde overfladen på den nyanlagte vej i de kommende 3- 5 år efter færdiggørelsen. Men vi har heldigvis fundet ud af hvordan vi kan udskifte vandrørene uden af skade den nye flotte vej.

Men det er klart, der er omkostninger forbundet med så stort et grave og udskiftningsarbejde - og derfor er vi nød til at pålægge alle os brugere et årligt reparationsgebyr på 2.500 kr. incl moms indtil arbejdet er fuldført. 

Vi er i færd med at udarbejde en visuel plan, så vi kan illustrere og beregne forløbet mere nøjagtigt, for alle os, der er brugere af Gl. Skørping Vandværk. 

Det vil vi have klar til Generalforsamlingen i April.

 

- Venlig hilsen

Gl. Skørping Vandværksbestyrelse

Later Event: February 26
Møde med Rebild Kommune - Takstblad