Back to All Events

General- forsamling 2016 - Gl. Skørping Vandværk


Så indkaldes der til Generalforsamling i Gl. Skørping Vandværk. Det er vigtigt at du deltager da der bliver fortalt om vigtige tiltag, udfordringer og beslutninger vi står overfor. I og med vandværket er et I/S, som du er medejer af - har du både indflydelse og en interesse i at være involveret.


Generalforsamlingen afholdes

D. 01.03.2016 kl. 19.00 i Butikken

og vi byder selvfølgelig på snitter og drikkelse. 


DAGSORDEN:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
  1. Bestyrelsen har været på kursus i Budget og Regnskab:
   • Udarbejdelser af Anlægsbudget 2016
   • Udarbejdelser af Budget 2016
  2. Gennemgang af Regnskabsåret 2015
  3. Status på tilbagebetaling af Borgerlån/Gældsbeviser
  4. Takstblad 2016
 4. Indkomne forslag
 5. Ekstraordinært valg til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Renovering af vandledning
  1. Misvedligeholdelse af Projektplan 2015
  2. Projektplan 2016
 8. Diverse
  1. Vedtægter:
   1. Input til udarbejdelse af nye vedtægter.
   2. Ekstraordinær Generalforsamling i løbet af 2016 til gennemgang af nye Vedtægter
 9. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Gl. Skørping Vandværk