Back to All Events

Aflysning af ekstraordinær generalforsamling!!!


Aflysning af den ekstraordinære generalforsamling i Gl. Skørping Vandværk den 7. September 2016

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 7. september med reviderede vedtægter for vores I/S som eneste punkt, da der ikke fandtes et sæt entydige, daterede og underskrevne vedtægter.  

I et interessentskab hæfter alle deltagerne personligt, solidarisk og uden begrænsning for virksomhedens forpligtelser. At man hæfter solidarisk betyder, at hver enkelt af interessenterne hæfter for al den gæld, som interessentskabet har. Også for de gældsforpligtelser som de øvrige interessenter ellers skulle have betalt. Derfor anbefaler Danske Vandværker, at man overgår til et Amba (Andelsselskab med begrænset ansvar).

Vi må erkende at de udsendte vedtægtsændringer for vores I/S fejlagtigt har fået elementer af Amba-selskabsformens hæftelsesregler skrevet ind, og bestyrelsen har derfor besluttet at aflyse generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen vil for at lette hele proceduren på næste ordinære generalforsamling 2017 stille forslag om, at vandværket overgår til et Amba og vil fremlægge et sæt vedtægter helt i overensstemmelse med Amba-selskabsformen. 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Jan Lund, Tove Nilsson & Camilla Schulze

Later Event: March 15
Generalforsamling 2017