Back to All Events

Generalforsamling 2017


Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Vi kalder til General forsamling

D. 29.03.2017 kl. 19.00*

I butikken i Gl. Skørping, traditionen tro.

*Spisning starter kl. 18.30


Vi skal selvfølgelig gennemgå det vi plejer (se dagsordnen herunder) på vores Generalforsamling. Men vi har også arbejdet med at få orden på vores selskabsform og vedtægter. Selskabsformen bør være så fordelagtig og risikobegrænset, som muligt, for alle medlemmer af Gl. Skørping Vandværk. Vi har konkluderet, at det vil være bedst for alle, at vi omlægger vores I/S til et a.m.b.a.

Da I/S selskabsformen bla. indebærer husstandene som er med i vores vandværk, hæfter personligt for vores vandværk rent økonomisk, mener vi det vil være fordelagtigt at omlægge vores vandværk til a.m.b.a. Hvorfor vi vil præsentere disse a.m.b.a vedtægter til en afstemning. Så du kan forberede dig ved at klikke læse vedtægterne igennem inden, se dem herunder. 

For at få denne selskabsform, skal vi bruge så mange medlemmer som muligt - så møde talstærkt op og hjælp os med en effektiv process. 


Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens beretning
 3. Gennemgang af regnskabet
 4. Takstblad 2017
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af revisor
 7. Renovering af vandledning.
 8. Diverse omkring 
  1. Vedtægter: a.m.b.a vedtægter til afstemning
  2. Ny vandmåler på brønden
  3. Filterrensning: Jes og Esben er på sagen. Dato ikke fastsat
  4. Vandprøver: Vi har ingen påtaler eller alamerende problemer. 
 9. Eventuelt.

Find udkast til a.m.b.a vedtægterne her


Vi glæder os til at se jer og håber inderligt I vil møde talstærkt op!

Venlig hilsen

Gl. Skørping Vandværksbestyrelse

Jan, Tove & Camilla