Gl. Skørping Vandværk er et Amba drevet af brugerne tilsluttet vandværket. Det kan lade sig gøre, fordi vi her i byen har et fantastisk sammenhold og lokalt engagement. Det vand vi har i Gl. Skørping er rigtig godt. Det er vigtigt for os, at det forbliver sådan.


Selskabsformen og hvad det betyder for dig

Gl. Skørping Vandværk er et AMBA med 56 deltagere.

Registrering

ET AMBA skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og have et CVR-nr til brug for indberetning af moms, told og skat.

 

Bestyrelsen

I bestyrelsen sidder pt. 3 medlemmer. Formand, Sekretær og Kasserer. Nogle af de opgaver vi skal tage stilling til er eksempelvis hvordan vi løser udfordringen med udskiftning af de gamle vandledninger - praktisk og økonomisk.  

Vi skal også aftale møder med kommunen for at få godkendt vores nye takstblad. Hertil skal et takstblad udarbejdes i overensstemmelse med de krav og standarder der er. 

I forhold til lovgivningen er det vigtigt at de små vandværker rundt om i Danmark har helt styr på vandets kvalitet og indhold af eksempelvis giftrester. Så vi skal selvfølgelig også sørge for at få taget vandprøver, så vi kan drikke vores vand med ro i sindet. Og vi skal jo sikre vi har et godt og sundt selskab , der følger lovgivningen på alle områder. 

Vi giver besked hvis der der noget galt med vandet. Sørger for at Skørping VVS kommer os til undsætning, når der er et rør der springer, eller noget der skal udskiftes. Vi sørger også for  opgaver som at sende oplysninger til Kommune og Stat, eksempelvis i forbindelse med sporarbejde. 

Bestyrelsesformand

Jan Lund 

Vandværkets CVR. nr

42680753

SEKRETÆR

Tove Nilsson

Kasserer

Camilla Lendal Schulze

 

Samarbejdspartnere & Leverandører

Når vi tilkøber ydelser og hjælp i Vandværket, er det vigtigt, at pris og kvalitet er i højsædet. Vi benytter lokale virksomheder i så vid udstrækning som muligt. 

VVS

Skørping VVS
Birkeholmvej 4
9520 Skørping

CVR-nr: 10149088

Bogholder

Regnskabskontor Nord
Hellebækvej 30
9270 Klarup

CVR-nr: 88611454

Analyseinsistut

Analytech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby

CVR-nr: 20228806