Lovgivningen foreskriver at et vandværk skal have udført gns. 3 obligatoriske prøvetagninger pr. år. Her kan du se at vandværket overholder retningslinjerne og holder sig inde for grænseværdierne.


Drikkevandskontrol

Denne kontrol af vores drikkevand aftales med firmaet Analytech Miljølaboratorium. Vi aftaler hvor og hvornår prøvernes skal tages, da man anbefaler de fordeles over året. På denne måde får vi jævnligt kontrol af vores vand og sikrer der ikke forekommer problemer vi overser.

Prøvetagningsprogram udsendt af Rebild Kommune for årene 2013-2017


RESULTATER FOR 2014 KONTROl

Drikkevandskontrol, ledningsnet - Kontrol med sporstoffer for 2014

 

Drikkevandskontrol, ledningsnet - Begrænset kontrol for 2014

Drikkevandskontrol, ledningsnet - Begrænset kontrol.

 

Drikkevandskontrol, vandværk - Udvidet kontrol for 2014


Resultater for 2015

DRIKKEVANDSKONTROL, vandværk - normal kontrol 2015

 

DRIKKEVANDSKONTROL, vandværk - KONTROL MED organiske mikroforureninger & pesticidkontrol 2015

 

DRIKKEVANDSKONTROL, vandværk - VOC-kontrol 2015

Når værdien af resultatet er anført som <0,1 betyder det at der ikke er målt noget der kan registreres hos Analyseinstituttet. Deres mindste værdi er <0.1


Resultater for 2016

DRIKKEVANDSKONTROL, vandværk - Begrænset kontrol 2016

 

DRIKKEVANDSKONTROL, VANDVÆRK - UDVIDET KONTROL FOR 2016